آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟

پیام:
چکیده:
این تحقیق برای اولین بار تلاش دارد که رابطه بین سه مولفه شخصیت تیره (خودشیفتگی، ماکیاولیسمی و جامعه ستیزی) و قصد انجام فساد را از طریق متغیر میانجی گر اضطراب بررسی نماید. بر اساس نظریه حفظ منابع، فرض بر آن است که افرادی که دارای میزان بالاتری شخصیت تیره هستند، میل بیشتری به ساد هنگام احساس اضطراب دارند. پس از جمع آوری داده از 273 کارمند از سازمان های مختلف، یک سری تحلیل های عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری برای دستیابی به نتایج صورت گرفت. در مدل سازی معادلات ساختاری ترکیب کننده و بر اساس تحلیل داده ها، شخصیت نیره توسط میزان بالای خودشیفتگی و ماکیاولیسمی و میزان پایین جامعه ستیزی شکل می گیرد. اضطراب به صورت کامل رابطه بین شخصیت تیره و قصد انجام فساد را میانجی می کند. به صورت کلی، این تحقیق با ارائه شواهدی مبنی بر تاثیر اضطراب برروی قصد انجام فساد در افراد دارای ویژگی های شخصیت تیره، به ادبیات موضوعی موضوعی کمک می نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
451 -479
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003771 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.