بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت

پیام:
چکیده:
بررسی افکار مستشرقان در مسئله مهدویت پژوهی با توجه به انعکاس آن در میان غربیان از اهمیت خاصی برخوردار است. دوایت. م دونالدسن از جمله مستشرقین دوران معاصر است که با تالیف کتاب مذهب شیعه به شهرت رسید. وی در بخش مهدویت کتاب خود پاره ای از ناداوری ها نموده است. تردید در اصل مسئله مهدویت از جمله آنهاست.
پژوهش پیش رو ضمن تبیین اندیشه مهدویت از جانب وی، با روش توصیفی _ تحلیلی به دفاع از اندیشه مهدویت پرداخته است. انتخاب روش تاریخی نگری و انتخاب منابع نسبتا غیرمعتبر از ضعف های روشی پژوهش وی به حساب می آید.
عدم درک صحیح وی از معارف اسلام و آشنایی ضعیف وی از شیوه تبیین معارف قرآن ،عدم آشنایی با نحوه جمع آوری منابع مکتوب حدیثی شیعی، استناد به کلام ابن خلدون به عنوان نماینده مسلمانان و تاثیر از آری وی از جمله نقد های محتوایی پژوهش وی به حساب می آید.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004852 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!