عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در والدین دارای اطفال 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

پیام:
چکیده:
هدف
خوددرمانی یکی از مشکلات اجتماعی بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف است. در این میان توجه به خوددرمانی در والدین به خصوص مادران که مراقبت از کودکان را به عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین  شیوع و عوامل موثر بر مصرف خودسرانه  دارو توسط والدین دارای کودک 8-1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد.
 روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود. نمونه پژوهش 200 نفر از والدین دارای  کودک 8 تا 1 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری  توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد 64 درصد از والدین به صورت خودسرانه به فرزند خود دارو داده بودند. مهم ترین علل مصرف خودسرانه دارو تهیه آسان دارو از داروخانه ها بدون نسخه با 71/5درصد، در دسترس بودن داروها در منزل و یا گرفتن از آشنایان و... با 65/5درصد، تجربه قبلی از بیماری با 53/5درصد بود. همچنین داروهای سرماخوردگی با 99/5درصد، مسکن ها با 97/5درصد، آنتی بیوتیک ها با 52/5درصد از عمده ترین داروی مصرفی قرص بودند.
نتیجه گیری
 با توجه به اینکه در این مطالعه درصد بالایی از والدین به صورت خودسرانه به فرزند خود دارو داده بودند، بنابراین برگزاری کلاس های آموزشی مصرف منطقی داروها و آشنایی با عوارض سوءمصرف داروها برای والدین ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.