بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سلامتی نیاز اساسی انسان است. اسلام به حکم اینکه دینی جامع و مبتنی بر فطرت انسانی است از هیچ دستوری در جهت تکامل جسم و روح انسان فروگذار نکرده و آموزش بهداشت نیز یکی از راهکارهای ارتقاء سلامتی در سطح جامعه است. سلامت معنوی از مهمترین بعدهای سلامت است که نقش مهمی در تامین سلامت مادی و معنوی انسان دارد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم بود.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر مروری بر آیات قرآن، نهج البلاغه، روایات و منابع تفسیری و حدیثی می باشد. با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی، Google scholar، SID، Iranmedex،  PubMedبا کلید واژه های سلامت روح، سلامت جسم، معنویت، سلامت معنوی، دین و سلامت، Mental health،physical health ، spirituality، spiritual، religion and health  گردآوری اطلاعات صورت گرفت.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که دین اسلام در تعالیم خود، رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها (به ویژه در دهان و دندان) را بر درمان مقدم داشته و بر این اساس احکام و دستورات زیادی را جهت نیل به این هدف ارائه نموده است. افراد با دلبستگی و توکل بالا به خدا به دلیل برخورداری از منابع حمایتی، توانایی بیشتری برای مقابله با مشکلات دارند و از این طریق توان مقابل ه ی افزون تری با مشکلات روانشناختی و جسمانی داشته باشد.
نتیجه گیری
پایبندی و اجرای صحیح احکام و آموزه های دین اسلام می تواند سلامت روحی و جسمی را برای هر فردی به دنبال داشته و موجب افزایش احساس امنیت و توانایی مقابله با مشکلات روانشناختی و جسمانی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015735 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.