اثر مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران

پیام:
چکیده:
این مقاله با تمرکز بر مدیریت نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی و با ارائه یک چارچوب نظری به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مدیریت دارایی و بدهی می تواند ریسک نقدینگی در بانکداری را کاهش دهد. ما اثر شاخص های مدیریت دارایی و بدهی را بر شاخص ریسک نقدینگی بررسی می کنیم. ما ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی را با رویکرد شاخص ها و با استفاده از گزارش مالی در سال های 2006 تا 2018 و رویکرد Panel Data اندازه گیری می کنیم. نتایج نشان می دهد که اگر مدیریت دارایی و بدهی بهبود یابد، ریسک نقدینگی کاهش می یابد. همچنین، اگر بانک نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهد، می تواند بهتر ریسک نقدینگی را پوشش دهد و بنابراین افزایش آن باعث کاهش ریسک نقدینگی خواهد شد. با افزایش نرخ سود، ریسک نقدینگی افزایش می یابد. اگر سودآوری افزایش یابد، ریسک نقدینگی افزایش می یابد و ارتباط مثبت میان ریسک نقدینگی و سودآوری وجود دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
107 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027520 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.