بررسی آفات پده (Populus euphratica Olive) و دشمنان طبیعی آنها در استان خوزستان

پیام:
چکیده:
استان خوزستان مهمترین رویشگاه پده (P. euphratica) در کشور محسوب می شود. طی سال های 90-1387، فون آفات پده و دشمنان طبیعی آنها در سه ایستگاه تعیین شده در رویشگاه های طبیعی این استان مطالعه شد. نمونه برداری از حشرات در طول فصول رویش گیاه میزبان به فاصله هر 15- 30 روز یکبار و به روش های متداول مانند جمع آوری مستقیم از روی گیاه میزبان، به کارگیری تله اشنایدر، جمع آوری و بررسی شاخه های آلوده پده و پرورش مراحل نابالغ حشرات روی نهال های گلدانی انجام شد. نمونه های جمع آوری شده برای شناسایی یا تایید نام علمی به مراجع صلاحیت دار داخلی و خارجی ارسال شد. در مجموع 23 گونه از بندپایان آفت متعلق به 5 راسته و 16 خانواده، همچنین 12 گونه بندپای شکارگر از 5 راسته و 7 خانواده به شرح ذیل جمع آوری و شناسایی شدند. در میان آفات معرفی شده، تعداد 11 گونه از نظر آلودگی و خسارت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده که در بین آنها، 8 گونه به طور مشترک در سه رویشگاه مورد مطالعه وجود داشتند. تعدادی از این آفات با میزبانی پده برای اولین بار از استان خوزستان گزارش می شوند.
Gypsonoma euphraticana Aims., Gypsonoma spp., Lithocolletis sp., Phyllocnistis sp., Cerura vinula L., Harpyia leucotera Stichel, Egeirotrioza intermedia Baeva, Egeirotrioza ceardi (Bergevin), Egeirotrioza sp., Syntomoza unicolor (Loginova & Parfentiev), Chaitophorus euphraticus Hodjat, Pachypappa sp., Salicicola kermanensis Lndgr., Diaspidiotus slavonicus (Green), Ceroplastes rusci (Linnaeus), Monosteira unicostata (Muls. & Rey), Apodiphus amygdali Germar, Tetranychus urticae Koch, Melanophyla picta Pall., Capnodis miliaris Klug, Microcerotermes buettikeri Chhotani & Bose, Microcerotermes diversus Silvestri, Anacanthotermes vagans (Hagen), Coccinella undecimpunctata L., Coccinella septempunctata L., Chilochorus bipustulatus L., Scymnus sp., Orius laticollis (Reuter), Anthocoris sp., Deraeocoris (Phaeocapsus) pilipes (Reuter), Deraeocoris sp., Chrysoperla carnea Steph., Anystis baccarum (Linn), Xysticus sp., Cheiranthium sp.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028380 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!