ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه ها و شهرک های صنعتی برای پیاده سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه گذاری

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر، تحولات فناورانه و نوآوری های پیاپی در فرایندهای ساخت و تولید، تغییرات عمیقی را در چشم انداز صنعتی جهان ایجاد کرده اند. در این میان، شاهد ظهور مفهوم صنعت 4.0 نیز بوده ایم و پژوهشگران نیز توجه فزاینده ای به این موضوع نشان داده اند. در مطالعه پیش رو، پژوهش های پیشین مرتبط با مدل ها و شاخص های ارزیابی میزان  آمادگی بنگاه ها برای مواجهه با صنعت 4.0 بررسی شده اند. این پارادایم صنعتی جدید که  از طریق درهم آمیزی فناوری ها برپایه سامانه های فیزیکی سایبری و تحول دیجیتال ایجاد شده است، پیامدهای متحولانه ای را برای صنعت و اقتصاد به همراه دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مولفه های بنیادین و شاخص های ارزیابی آمادگی صنعت 4.0 استخراج و چارچوب فرایندی متناسب برای بنگاه های کشور ارائه شده است.روش تحقیق این پژوهش روش آمیخته کیفی و کمی است، ابتدا در پایگاه های معتبر علمی از جمله Science Direct Emerald, Sage, و Springer 40 مقاله معتبر در خصوص شاخص های ارزیابی میزان آمادگی  و بلوغ بنگاه ها برای مواجه و پیاده سازی صنعت 4.0 استخراج و مورد بررسی قرار گرفت از این تعداد 16 مقاله مرتبط انتخاب و پس از بررسی تطبیقی شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی میزان آمادگی و بلوغ متناسب با بنگاه ها و شهرکهای صنعتی ایران مستخرج از مطالعات مرتبط و پنل خبرگی ارائه و با استفاده از دیمتل و مدل سازی تفسیری - ساختاری (ISM)  مدل فرایندی آزمایش و اعتبارسنجی اولیه ساختار و محتوای این شاخص ها و قابلیت اجرای آن در محیط های عملیاتی واقعی ارائه خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036964 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.