چارچوبی برای سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سرمایه اجتماعی پدیده‏ای جامعه‏ محور و بنابراین موقعیتی است. ازین رو، در صورتی نقش و کارکرد خود را به خوبی ایفا می‏کند که متناسب با فرهنگ بومی حاکم در هر جامعه، از جمله ایران اسلامی، باشد. در این زمینه توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی بر اساس تعالیم و منابع اسلامی و به خصوص قرآن کریم (کلام خالق) اهمیت و ضرورت می‏یابد. در این پژوهش تلاش شد با استفاده از قرآن کریم چارچوبی در زمینه سرمایه اجتماعی از نگاه این کتاب نورانی تدوین شود. پژوهش حاضر از حیث هدف توسعه ‏ای و به لحاظ روش کیفی بود و با نظر به اینکه دستیابی به فهمی عمیق از مفهوم سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم مورد توجه بود روش پژوهش در این بخش مطالعه موردی کیفی بود. به منظور برشماری مولفه ‏های سرمایه اجتماعی در قرآن کریم و پرهیز از هر گونه سوگیری ذهنی در استخراج مولفه ‏ها و همچنین تسریع در نتیجه ‏گیری، با تمرکز بر قرآن کریم و استفاده از کتب تفسیر راهنما و نمونه، همه سوره ‏های این کتاب نورانی مطابق با روش فرایند چرخه‏ای تحلیل (مشتمل بر چهار مرحله: گردآوری اطلاعات، تقلیل احیاگرانه داده‏ها، سازماندهی و تحلیل اطلاعات، تفسیر و نتیجه گیری) مطالعه و بررسی شد. در نهایت، به منظور درک بهتر و سریع‏تر مفهوم سرمایه اجتماعی بر اساس قرآن کریم، موارد یافته شده در قالب چارچوبی منسجم مشتمل بر مبانی و ابعاد و پیامدهای سرمایه اجتماعی و همچنین جهت گیری معنوی تنظیم شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
421 تا 444
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037935 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!