آینده نگاری شرکتی در سازمان های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر به مثابه یک پژوهش کاربردی و با هدف آینده‌نگاری شرکتی در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش سبدی از روش‌های آینده‌نگاری شامل شش ستون آینده‌، تحلیل روند، پنل خبرگان، پویش محیطی و سناریونگاری مورد استفاده قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از مدیران ارشد شرکت گاز استان اصفهان بوده‌اند که در قالب کارگروه آینده پژوهی در بیش از بیست پنل و نشست تخصصی شرکت داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار پیشران عمده یعنی 1. وضعیت ارتباطی کشور با دهکده جهانی، 2. تنش‌های سیاسی داخلی و عدم امنیت ناشی از آن، 3.خصوصی سازی شرکت گاز و 4. صادرات گاز، فضای آینده‌ی شرکت گاز را متاثر خواهند کرد. بر مبنای ترکیب‌های مختلف از این چهار پیشران در نرم‌افزار سناریوویزارد و استفاده از رویکرد سناریونگاری براساس عدم‌قطعیت‌های بحرانی، در نهایت داستان سه سناریو با عناوین: 1. تلاش مضاعف در وضعیت سبز، 2. یکی به نعل یکی به میخ در وضعیت زرد و 3. تلاش برای بقاء در وضعیت قرمز تدوین گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047156 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!