معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح

پیام:
چکیده:

ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح در حوزه های اقتصادی و سنجش میزان موفقیت این نیروها یکی از مباحث روز مدیریت کلان کشور است. در مطالعه حاضر با ارائه دلایل موافقان و مخالفان ورود نیروهای مسلح به حوزه اقتصاد، طرح مسئله شده و سپس با ارزیابی الگو های مختلف تصمیم گیری سبد کسب و کار اقتصادی، الگوی نهایی برای اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح ارائه گردیده است. این نوشته باهدف ارائه الگوی مناسب برای ارزیابی فعالیت بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح کشور صورت پذیرفته است. در راستای گردآوری اطلاعات موردنیاز، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. با توجه به رایزنی های انجام شده، تعداد 100 پرسشنامه از اعضای در دسترس جامعه گرد آوری شد. در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات گرد آوری شده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. بعد از استخراج الگو، روش آزمون T تک نمونه ای برای سنجش درستی الگو مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که 24 درصد از شرکت های موجود در سازمان موردمطالعه مجاز به ادامه فعالیت می باشند. بقیه شرکت ها باید منحل شده (56 درصد)، و یا جهت ادامه فعالیت، مجوز های لازم را از نهادهای صاحب صلاحیت دریافت نمایند (20درصد). چهار عامل به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر عدم موفقیت کامل نیروهای نظامی در فعالیت بنگاه های اقتصادی شناخته شدند که عبارتنداز: 1. وجود برخی سامانه های نامناسب در انتخاب مدیران (هیئت مدیره و مدیرعامل)؛ 2. وجود برخی شتاب زدگی ها در انتخاب برخی از حوزه های فعالیت؛ 3. تسری برخی از قوانین نظامی به حوزه اقتصادی و 4. ارزیابی و پایش عملکرد ناکافی برخی از مدیران عامل.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050035 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.