بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار راهبرد کارآفرینی سازمانی در شرکت‏های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته است. نتایج این پژوهش کاربردی و پیمایشی، با بررسی 36 شرکت از این سازمان نشان می‏ دهد که عناصر تشکیل‏ دهنده راهبرد کارآفرینی سازمانی شامل دیدگاه راهبردی کارآفرینانه، معماری سازمانی حامی راهبرد کارآفرینی، و گرایش و رفتارهای کارآفرینانه می‏ شوند. سپس مدل مفهومی پژوهش در شرکت‏ های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) استفاده شد. در این راستا، برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون خطی استفاده می‏ شود و برای تجزیه‏ وتحلیل داده‏ ها، نرم‏ افزار PLS بکار برده می‏ شود. پژوهش حاضر نشان می ‏دهد که دیدگاه راهبردی کارآفرینانه بر آثار فردی راهبرد کارآفرینی، معماری سازمانی حامی کارآفرینی بر آثار سازمانی راهبرد کارآفرینی، و گرایش و رفتار کارآفرینانه بر آثار فردی و سازمانی راهبرد کارآفرینی در شرکت‏ های تحت پوشش ایمیدرو تاثیرگذار ‏هستند. همچنین، مشخص شد که در ساختار شرکت‏ های نمونه، راهبردهای شرکت با مفهوم کارآفرینی سازمانی عجین نشده‏ اند و فرهنگ کارآفرینانه در شرکت‏ ها وجود ندارد. از این‏ رو، نیاز است تا تمامی عوامل اجرایی شرکت ‏ها از جمله مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی، و کارشناسان با عزم جدی در مسیر نهادینه‏ سازی موضوع کارآفرینی در تمامی شریان ‏های حیاتی شرکت حرکت نمایند و نسبت به فرهنگ‏ سازی کارآفرینی و فعالیت‏ های کارآفرینانه مبادرت ورزند و زمینه بروز آثار فردی راهبرد کارآفرینی را در شرکت‏ ها مانند شکوفایی استعدادهای نهفته افراد و افزایش پتانسیل کارکنان در جهت پذیرش مخاطره‏ های ناشی از فعالیت‏ های کارآفرینانه فراهم نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051462 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!