سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان

پیام:
چکیده:
سناریونویسی یکی از روش های آینده پژوهی است و سناریوها توصیف هایی قصه گونه از رویدادهای ممکن و چندگانه هستند که احتمال وقوع آنها در آینده وجود دارد. سناریو آمیزه ای از پیش بینی های تخیلی و درعین حال واقع گرایانه از رویدادهای احتمالی آینده است. در هر پروژه سناریوسازی، معمولا یک سبد از سناریوها ساخته و پرداخته می شود؛ سپس میانگین سناریوها به عنوان محتمل ترین آینده در نظر گرفته     می شود. سناریونویسی، نسبت به سایر روش ها متفاوت است. تولید سناریو با بهره گیری از سایر روش های آینده پژوهی امکان پذیر است. به عبارت دیگر سناریوها راهی برای جمع آوری نتایج تحقیقات آینده پژوهی است. در بسیاری از موارد هدف اصلی پروژه آینده پژوهی طراحی چند سناریو به منظور تحقق آینده ای مطلوب است. به همین منظور در این پژوهش نیز که با هدف بررسی سناریوی احتمالی  واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان مطرح شده است، موضوع در جامعه آماری 10 نفر از کارشناسان و استادان دانشگاه و صاحبنظران به روش مصاحبه نیمه سازمان یافته به طریق نمونه گیری هدفمند اجرا و درنهایت اطلاعات جمع آوری شده شناسه گذاری شد. سپس با استفاده از فراوانی آماری، سناریوهای محتمل در واگرایی قومی بررسی شد که سناریوهای "واگرایی فکری و ذهنی از طریق جنگ رسانه ای با فراوانی 6 و تقویت گروه های کردی اپوزسیون به منظور آشوب با فراوانی 3 و فروپاشی از داخل با فراوانی 2 سناریوهای دارای بیشترین فراوانی بود که از بین مصاحبه های کارشناسان احصا شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051894 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!