برنامه ریزی تولید استوار ادغامی برای مدیران ریسک گریز در شرایط عدم قطعیت

پیام:
چکیده:

در محیط های تولیدی مواجهه با عدم قطعیت و داده های متغیر که باعث ایجاد پارامترهای تصادفی می شود، غیرعادی نیست. عدم توجه به این تغییرات، باعث می شود که برنامه ریزی انجام شده تطابق کافی با واقعیت نداشته و ضررهای فراوانی را در محیط های تولیدی ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله از رویکرد بهینه سازی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت در پارامترهای برنامه ریزی تولید ادغامی استفاده می کنیم. در مدل استوار، فرض می شود که عدم قطعیت پارامترهای غیرقطعی به صورت پیوسته و بازه ای بوده و یک رویکرد جدید در حالت ریسک گریزی مدیران برای بهینه سازی استوار ارائه می شود. جهت بررسی نتایج مدل، مثال هایی در ابعاد کوچک و بزرگ تولید شده و با استفاده از نرم افزار گمز و روش آزادسازی لاگرانژ به حل و تحلیل آن ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل های استوار پیشنهادی در این مقاله نسبت به مدل اولیه نشان می دهد که نتایج در مقابل عدم قطعیت از پایداری بیشتری برخوردار هستند و باعث کاهش چشمگیر ریسک خواهند شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054802 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!