مولفه های مرتبط با معنای زندگی در نوجوانان: یک مطالعه مروری

پیام:
چکیده:

معنای زندگی یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از نظریه پردازان را به خود مشغول کرده است. معنای زندگی عموما شامل داشتن یک هدف یا احساس یک هدف واحد در زندگی می باشد. نوجوانان در مقایسه با دیگران، کشمکش و آشفتگی روانی بیشتری را تجربه می کند و به جستجوی بیشتر جهت یافتن معنای زندگی خود می باشند. با توجه به اهمیت معنای زندگی در سلامت جسمی و روانی نوجوانان، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مولفه های مرتبط با معنای زندگی در نوجوانان انجام شد. مطالعه ای مروری حاضر با جستجو در منابع اطلاعاتی؛Google Scholar  SID (Scientific Information Database)، Magiran، ScienceDirect،PubMed ، Web of Science  Ovid،  Scopus انجام شد. مقالات مرتبط با تمرکز بر موضوع موردپژوهش از سال 2016-1987 استخراج شد و پس از بررسی خلاصه و متن کامل مقالات در نهایت از 42 مقاله برای نگارش استفاده گردید. نتایج نشان داد که مولفه هایی نظیر سلامت روانی، سبک های هویتی، امید به زندگی، مذهب و ارتباطات اجتماعی نقش مهمی در دستیابی به معنای زندگی در نوجوانان دارند.  با توجه به این که مفهوم معنای زندگی در نوجوانان، پدیده ای چندوجهی می باشد که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد، لذا به نظر می رسد که به منظور نهادینه شدن معنای زندگی نوجوانان و ارتقاء سطح سلامت آنان، رویکردی چندگانه و با مشارکت فرد، خانواده و نهادهای اجتماعی ضروری می باشد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057524 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.