بررسی نقض حقوق روماها در اروپا (با تمرکز بر بازنمایی آنها در رسانه های اروپایی)

پیام:
چکیده:

روماها بزرگترین مجموعه از گروه اقلیت‌های قومی اروپا هستند که به شکلی پراکنده در این قاره زندگی می‌کنند. سطح خدمات عمومی و بسترهای رشد اقتصادی و ارتقای علمی این دسته از شهروندان اتحادیه اروپا بسیار ضعیف است. زندگی روماها در اروپا با فقر و بیکاری و همچنین انزوای اجتماعی و تهدید ناشی از اقدامات نژادپرستانه پیوند خورده است. وضعیت نامطلوب روماها بسیار متاثر از تصویر منفی‌ای است که رسانه‌های اروپایی از این اقلیت قومی و فرهنگی در اذهان اروپایی‌ها ایجاد کرده‌اند. رسانه‌های اروپایی بر اساس سیاست «غیریت‌سازی»، تصویر ذهنی شهروندان این قاره از روماها را با مفاهیمی چون جرم، جنایت، بزه‌کاری و عامل تحمیل مالیات بیشتر و... پیوند داده‌اند. برساخت منفی رسانه‌ای از روماها دستمایه سیاستمداران نژادپرست و آن دسته از احزاب در اتحادیه اروپا قرار گرفته است که با سیاست‌های مبتنی بر تساهل و مدارا با اقلیت‌ها مخالف هستند. همین سیاستمداران در برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، یونان، چک و فرانسه با تقویت مواضع خود، قوانینی را وضع کرده‌اند که انواع محدودیت‌ها را علیه روماها تحمیل می‌کند. چرخه معیوبی از تصویرسازی منفی رسانه‌های اروپایی و سوءاستفاده سیاستمداران افراط‌گرای این قاره از آن، در نقض گسترده حقوق روماها در کشورهای مختلف اروپا نقش موثری داشته است.

زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060378 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!