موانع ادغام اقتصاد عربستان سعودی در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی

پیام:
چکیده:
دغدغه اساسی پژوهش حاضر ریشه در این پرسش دارد که چرا اقتصاد عربستان سعودی (به رغم توان استفاده از فرایندهای جهانی شدن، نیروی کار جوان، درک ناکارآمدی اقتصاد تک محصولی و برنامه ریزی های اقتصادی) ، نمی تواند از شیوه انباشت نفت محور گذار و در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی (پسافوردیستی یا پساصنعتی) ادغام شود؟ در پاسخ به این سوال، نویسنده معتقد است که دگرگونی در فرایند انباشت سرمایه در پادشاهی سعودی به تغییر در رویکرد حکومت در ارتباط با جامعه، بخش خصوصی و سیاست خارجی پرهزینه آن وابسته است. از این رو، مادامی که بسترها و شرایط فوق به همراه کاهش وابستگی به نفت مهیا نشود، صورت بندی انباشت سرمایه عربستان سعودی وابسته به نفت و دولت، مستقل از دانش و فناوری، متکی به تخصص نیروهای خارجی، یکنواخت و بی بهره از عواید بخش خدمات خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066525 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!