امنیت غذایی در توسعه پایدار روستایی (چالشها و راهکارها)

پیام:
چکیده:

یکی از مهمترین دغدغه هایی که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبان میباشند مسئله بحران غذایی و فشارهای ناشی از آن می باشد. در قرن حاضر سوء تغذیه در بیشتر جوامع به خصوص جهان سوم بحران جدی محسوب میشود و غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری و تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. امنیت غذایی و دسترسی به غذای سالم و با کیفیت از ابتدایی و اساسی ترین نیازهای بشر است و زمانی وجود دارد که همه مردم در تمام سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی خود دسترسی فیزیکی و اقتصادی ، اوقات به غذای کافی داشته باشند. در برخی از کشورها، برنامه های سلامت و محیط برای گنجانده شدن در برنامه های ملی توسعه پایدار تهیه میشوند. در این راستا توسعه پایدار رویکردی جامع به بهبودبخشی کیفیت زندگی انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی سکونتگاه های انسانی تعریف شده است. روستاها دارای ابعاد مختلفی هستند که جهت دستیابی به اقتصادی، کالبدی و نهادی- مدیریتی از ضروریات ، اجتماعی فرهنگی ، توسعه پایدار روستایی توجه به تمامی ابعاد محیطی است. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی تهیه شده تلاش دارد با ذکر مفهوم امنیت غذایی در توسعه پایدار روستایی,چالشها را بررسی و راهکارهایی را ارائه نماید .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069760 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.