ارزشیابی درک شنیداری زبان آموزان از طریق مداخله های رایانه ای و چند وجهی زمانبندی شده

پیام:
چکیده:
هدف از مقاله حاضر بررسی قابلیت اجرایی آزمون شنیداری پویای رایانه ای (CDLT) در تشخیص و تقویت منطقه مجاور رشد زبان آموزان در فعالیت های شنیداری از طریق مداخله های چند وجهی(صوتی، متنی و تصویری) می باشد. بدین منظور، تعداد 140 نفر در آزمون تعیین سطح شرکت نمودند که از این تعداد 100 نفر با سطح پیش متوسط انتخاب شدند. در فرآیند برگزاری آزمون، با تبعبت از رویکرد بازخورد ترغیبی - تدریجی و مقیاس ضمنی-صریح ، مجوعه ای از مداخله های طبقه بندی شده شامل صوتی، متنی و تصویری به آزمون دهنده ها داده شد و مدت زمان پردازش آزمون دهنده ها در پاسخ دهی به سوالات ثبت شد. بررسی ها نشان داد که مداخله های چند وجهی از طریق آزمون شنیداری پویای رایانه ای منجر به تغییرات معنا داری در توانایی های شنیداری زبان آموزان و پیشرفت منطقه مجاور رشد آنها شد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در امر ارزشیابی های جمعی و سراسری، آموزش و یادگیری به عنوان یک روش کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
861 -878
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069814 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!