شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان

پیام:
چکیده:
تیلاپیا به علت رشد سریع و پرورش ساده و ارزان مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و از گونه های به شدت مهاجمی هستند که معرفی آن به اکوسیستم های طبیعی در کشورهایی که خاستگاه این ماهی نیستند، می تواند به بحرانی جدی برای تنوع زیستی آن کشورها تبدیل شود. هدف این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی استان گلستان و مقایسه شرایط موجود با نیازهای گونه تیلاپیای نیل و بررسی احتمال پراکنش این گونه در استان گلستان با استفاده از مدل پیش بینی پراکنش GARP و مشخص نمودن احتمال حضور این گونه در هر قسمت استان و بررسی راهکارهای مقابله با پراکنش ناخواسته این گونه در استان گلستان می باشد. در این بررسی داده هایی که برای پیش بینی پراکنش تیلاپیا درنظر گرفته شد، به عنوان مهم ترین داده های اقلیم شناسی در پراکنش گونه های آب شیرین استفاده می شوند مانند دمای متوسط سالیانه، متوسط دما در گرم ترین ماه سال، متوسط دما در سردترین ماه سال، بارش ماهیانه، بارش سالیانه، متوسط طول روز و میزان رطوبت هوا. هم چنین از روش جک نایف جهت برآورد اهمیت هریک از داده های مذکور استفاده شده است. پیش بینی پراکنش تیلاپیا در استان گلستان در محیط GIS صورت گرفت. بر این اساس مناسب ترین زیستگاه های گونه تیلاپیای نیل در محدوده شهرستان های گنبدکاووس، آق قلا و گمیشان قرار دارند که دقیقا تالاب ها و سدهای مهم استان در همین محدوده واقع شده اند و هم چنین براساس آمار موجود این سه شهرستان در حال حاضر مهم ترین مناطق تولید آبزیان استان گلستان می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071813 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!