هویت در معماری داخلی (دوره اسلامی)

پیام:
چکیده:

هویت از صفات و مجموعه ای از ویژگی های برای تعیین ثبات یک فرد، جامعه و کشورها پدیدار می شود. از سویی دیگر هویت معنایی نیازمند ارتباط فضایی- مکانی برای شکل گیری هویت در معماری داخلی بناها و بناهای تاریخی نمود پیدا کرده است، با این وجود معماری داخلی نقش بارزی در تشکیل تاثیرگذاری و تاثر آن بر هویت انسان ها بر عهده دارد. چراکه توجه به دگرگونی ها و تحولات در رابطه با عناصر، اسلامی)، در تعیین تحولات به یک مولفه ای فرهنگ، تاریخ و ظهور مداوم مکان (دوره در ارکان هویتی با مفهوم فضا ایفاء می کند به طوری که فضاها در سیر تاریخی مشمول یک هویت تداوم یافته در تاریخ، فرهنگ یک جامعه همواره با شاخصه های موثر در زندگی بشری القاء می نماید. با شناخت و نگرش ماهیت هویت در معماری داخلی با بهره گیری از یک رویکرد سازماندهی سامانه ای در جهت افزایش خوانایی، پیوستگی و بهبود ادراک بصری، حس زمانی - حس مکانی در ایجاد فضای مطلوب و هماهنگ با هویت مصداق می کند. طوری که در طراحی معماری داخلی بناها در دوره های ایرانی - اسلامی از پیچیدگی و رمزآلود بودن فرم و ساختار فضایی از عینی به ذهنی در شناخت هویت اسلامی با دیگر ادیان، امری قابل توجهی بیان می دارد. فلسفه، حکمت و هنر اسلامی و وجود معماری داخلی در فرم ها و فضاها در تعیین هویت در نظر گرفته و وجودی هویت هر فرمی را زیباتر در زیبایی شناختی توام با درک معنایی عناصر فلسفه محیط و حفظ ریشه های هویت در ذهن، خلق مکانی برای بررسی و معرفی هویت در معماری داخلی در پاسخگو بودن به دنیای بشریت در زمینه شناخت و عوامل زمانی، مکانی و موقعیت شکل پذیری می توان فراهم آورد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای تاثیرپذیری هویت در اسلامی پرداخته و مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین در این مقاله معماری داخلی دوره اسلامی بناها سعی شده است تا علاوه بر نقش و بررسی هویت در معماری داخلی دوره و بناهای تاریخی در تعیین اهداف با رویکرد «هویت» برای پژوهش حاضر ارتباط پایدار و راهکاری خلاقانه با پیوند استوار با هویت در معماری داخلی اسلامی ارائه گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2081832 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.