راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولو یت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

با تثبیت انقلاب اسلامی، به منظور دستیابی به آرمان های متعالی انقلاب، هدف های نظام سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی نمود پیدا کرد. با این حال دستیابی به هدف های تعریف شده، به خودی خود ممکن نبوده و نیست، بلکه به گستره اقتدار نظام سیاسی بستگی دارد. اقتدار محصول آنی و مستقیم قدرت ملی می باشد، به بیان دیگر، ابعاد چندگانه قدرت ملی سرچشمه اقتدار ملی می باشند. در این میان بعد سیاسی قدرت ملی به عنوان یک نظام هوشمند، نقش تعیین کننده ای در تقویت اقتدار ملی دارد؛ در همین راستا هدف اصلی این مقاله تدوین راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تاکید بر اولویت بندی مولفه های بعد سیاسی قدرت ملی است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری موردمطالعه استادان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشند که از کل جامعه آماری موردمطالعه تعداد 150 نفر با استفاده از نرم افزار Sample Power انتخاب گردید. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و روش SWOT انجام گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که مولفه های کمی پذیر بعد سیاسی قدرت ملی یعنی مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی، انسجام و وحدت ملی، اعتماد سیاسی، بسیج سیاسی و قدرت نرم  بر تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران اثرگذار است. براساس نتایج SWOT وضعیت اقتدار ملی ج.ا.ایران از نظر محیط داخلی و خارجی، از میان چهار راهبرد مشخص شده در موضع راهبردهای تهاجمی قرار دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083947 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!