پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)

پیام:
چکیده:

باورهای خرافی کم و بیش در زندگی همه افراد وجود دارد و ریشه آن بر اساس روابط منطقی بنا نشده است. این باورها به عنوان مرهمی در جواب به ناامنی های افراد در زندگی رواج یافته و در واقع نوعی تلاش ناگزیر برای نفوذ به آینده است تا در مسیر وقایع و حوادث برای خوشایندسازی بر امور تاثیر بگذارد. بر این اساس یکی از باورهای انسان، باور به بخت و شانس است که در فرهنگ امروز جوامع گوناگون، در میان کلمات اقشار مختلف جامعه، همه روزه بارها و بارها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه موردی تاثیرات تربیتی باور به بخت و شانس در حیات انسان است که ضمن بیان ماهیت بخت و شانس، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این باورهای خرافی پرداخته و در گام بعدی از جنبه دینی به سنجش اعتبار آن ها پرداخته است. از جمله آثار تربیتی باور به بخت و شانس مثبت می توان به؛ تلاش، مثبت اندیشی و رضایتمندی از زندگی اشاره کرد که در آموزه های اسلام نیز قابل قبول می باشد. در مقابل، باورهای منفی مانند بدبختی یا بدشانسی موجب بدبینی، خمودگی و عدم تلاش می گردد که از آن ها نهی شده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091401 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.