عملکرد پرستار در ارائه مراقبت ایمن به بیمار در بخش مراقبتهای ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه

حفظ ایمنی بیمار و ارائه مراقبت ایمن در ابعاد مختلف، یکی از حقوق مهم بیمار در نظام سلامت کشورها است. هدف از ارائهی این مقاله، مروری جامع بر پژوهشهای انجام شده درباره‎ی وضعیت عملکرد ایمن پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه در ایران است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مروری نقلی است که از طریق جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی در دادهپایگاه های اطلاعاتی معتبر از جمله Magiran، SID، Science Direct و PubMed و نیز جستجوی منابع کتابخانهای در بین سالهای 2007 تا 2017 انجام شد.

یافته ها

سطح عملکرد ایمن پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای ایران در حد متوسط تا ضعیف بوده است. خطاهای دارویی، عفونت و زخم بستر، سوء مدیریت درد و کارکردن نادرست با تجهیزات پزشکی از مهمترین مراقبتهای نا ایمن بودند که در مطالعات انجام شده، به آنها اشاره شده بود.

بحث و نتیجه گیری:

با توجه به اینکه سطح عملکرد پرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخشهای مراقبتهای ویژه، در سطح ضعیف تا متوسط قرار دارد، پیشنهاد میشود برنامه ریزیهای بیشتری در جهت ارتقاء وضعیت وضعیت موجود انجام شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095328 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.