تحلیل وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان (مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبائی)

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه یکی از کنش های مورد انتظار از دانشگاه نهادینه سازی اخلاق و پرورش هوش اخلاقی دانشجویان می باشد در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

روش ها:

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی و طرح پژوهش پیمایش نظرات بود. جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در پنج دانشکده (روانشناسی و علوم تربیتی، علوم سیاسی و حقوق، مدیریت و حسابداری، ادبیات و ارتباطات) در سال 1396-97 تشکیل دادند و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش اخلاقی (MCI) لینک و کیل با 10 مولفه استفاده شد. لذا با بکارگیری از نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل داده ها صورت گرفت و از آزمون های توصیفی و همبستگی به کار گرفته شد.

نتایج

از بین 316 دانشجوی شرکت کننده در پژوهش، 190 نفر (61 درصد) زن و 122 نفر (39 درصد) مرد بودند که هوش اخلاقی با میانگین کل (71.8) در سطح متوسط و خوب ارزیابی شد چرا که بر اساس امتیازدهی این پرسشنامه امتیاز بین (70-79) سطح متوسط و خوب قلمداد می شود. بنابراین ویژگی های وفای به عهد و پیمان، راستگویی و بیان حقیقت و قبول مسئولیت برای خدمت به انسان ها به ترتیب بالاترین رتبه و کمترین آن مربوط به اعتراف به اشتباهات و کوتاهی ها می باشد.

نتیجه گیری:

 دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از هوش اخلاقی در سطح خوب برخوردارند و پرداختن به این مسئله اهمیت زیادی برای دست اندرکاران و برنامه ریزان دارد چراکه دانشجویان به عنوان نیروی کار آینده با ابعاد هوش اخلاقی بالا نقش تاثیرگذاری در ساختن جامعه با اخلاق و سالم ایفا می کنند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.