تحلیل ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

پیام:
چکیده:
مقدمه

علیرغم اینکه پژوهش های زیادی در شناسایی ویژگی های استاد خوب صورت گرفته اما هنوز تلاش های برای یافتن ویژگی های مشترک ادامه دارد. لذا هدف از پژوهش تحلیل و رتبه بندی ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

روش ها:

 این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش 316 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بودند. گردآوری داده ها با استفاده از یک پرسشنامه دو قسمتی که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته بود، انجام شد. نظرات دانشجویان در خصوص ویژگی استاد خوب دانشگاهی در مقیاس سنج لیکرت پنج درجه ای مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی، کروسکال والیس و فریدمن تحلیل شد.

نتایج

یافته های پژوهش نشان داد بیش از نیمی از دانشجویان (61.9 درصد) زن و بقیه (38.1 درصد) مرد بودند. حدود 90 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند و مابقی در مقطع دکتری قرار داشتند. بر اساس دیدگاه دانشجویان، پنج ویژگی استاد خوب به ترتیب؛ تسلط استاد بر موضوع درس با میانگین (84/4)، حفظ شخصیت و احترام به دانشجو با میانگین (67/4)، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سوالات دانشجو با میانگین (66/4)، قضاوت درست و رعایت عدالت در برخورد با دانشجو (61/4)، انتقاد پذیری و منطقی بودن استاد با میانگین (51/4) رتبه بندی شدند.

نتیجه گیری:

 در مجموع یافته های پژوهش، بیان می کند از میان پنج ویژگی برشمرده شد برای استاد، ویژگی تسلط استاد بر موضوع درس نسبت به سایر ویژگی ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و از آنجایی که اعضای هیئت علمی از مهمترین ارکان نظام آموزشی محسوب می شوند و فراهم کننده بستری جهت رشد فراگیران برای تامین نیروی انسانی متخصص کشور در جهت دستیابی به توسعه می باشند لذا باید در جذب اعضای هیئت علمی و برنامه های آموزشی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی این ویژگی باید مد نظر مسئولان و دست اندرکاران قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099609 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.