مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

تغییر بخش مهم هر کسب وکار و هر فرایند کاری محسوب می شود. در فضای رقابتی کنونی، سازمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که برای رویارویی با این تغییرها، از ابزارها و توانایی های لازمی همچون مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای کسب وکار برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی برای مدیریت فرایند کسب وکار با رویکرد شبیه سازی ترکیبی گسسته پیشامد و عامل بنیان است.

روش

با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله، ابتدا مطابق با مفاهیم مدیریت فرایند کسب وکار، فرایند کارت اعتباری به عنوان مطالعه موردی مدل شد، سپس با بهره مندی از شبیه سازی گسسته پیشامد در سطح فرایندی و شبیه سازی عامل بنیان در سطح عامل ها و رفتارهای آنها، عملیات شبیه سازی ترکیبی فرایند انجام شد. پژوهش حاضر در یکی از بانک های خصوصی ایران اجرا شده است.

 یافته ها:

یافته ها حاکی از آن بود که رویکرد پیشنهادی با موقعیت واقعی انطباق لازم را دارد، به این مفهوم که خروجی های صحیح و مطمینی ارایه می دهد. همچنین پژوهش نشان می دهد که چطور می توان با ترکیب روش های شبیه سازی گسسته پیشامد و عامل بنیان، سطح بیشتری از جزییات و پیچیدگی ها را در مدیریت فرایندهای کسب وکار پیاده سازی کرد.

 نتیجه گیری:

 مدل ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با شبیه سازی فرایند با روش گسسته پیشامد، میانگین خطای نسبی کمتری دارد که در واقع، گویای عملکرد مطلوب مدل است، از این رو، می توان از آن برای بررسی سناریوهای مختلف هنگام اعمال تغییر در پارامترهای ورودی و مشاهده نتایج، بهره برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
600 -620
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107227 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.