اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از این گروه‎های در خطر با توجه به شیوع شیوع ویروس SARS-CoV-2 (بیماری کووید-19) بیماران مزمن قلبی می‎باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی بیماران دارای بیماری‎های مزمن قلبی (ایسکمیک قلبی) بود.

روش‎ها:

 این پژوهش پایلوت از نوع نیمه مداخله با گروه کنترل است. 10 بیمار دارای بیماری ایسکمیک قلب به طور رندم در دو گروه 5 نفره (مداخله و کنترل) تخصیص یافتند. داده‎های تحقیق با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه تبعیت از رژیم درمانی بیگی (1391)، پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از ابتلا به ویروس SARS-CoV-2 جمع آوری و با نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت.

یافته ها: 

بیماران هر دو گروه از نظر سن، جنس و BMI همسان بودند (P>0.05). میزان تبعیت از رژیم دارویی و تبعیت از رژیم غذایی و فعالیت جسمانی و تبعیت از مسایل پیشگیرانه ابتلا به کووید-19 در طی 10 جلسه آموزش، در گروه مداخله افزایش معناداری نشان داد (p<0.005).

نتیجه گیری:

 خدمات الکترونیکی و استفاده از ویزیت الکترونیکی (e-visit) در مراقبت‎های بهداشتی اولیه و تبعیت رژیم درمانی در منزل، با استفاده از تلفن همراه و اینترنت می‎تواند یک نظارت دقیق در وضعیت بیماران را امکان پذیر سازد و از رفت و آمدهای بی‎مورد بیماران در خطر جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 مناسب باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.