بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به این که پنیر لاکتیکی در بعضی از استان های کشور به صورت سنتی از شیر خام تولید می گردد، لذا حضور باکتری های بیماری زا در این پنیرها می تواند برای سلامت انسان خطرناک باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی سنتی عرضه شده در شهر گرگان به باکتری های اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اوریوس و لیستریا مونوسایتوژنز بود.

روش ها

در این مطالعه مقطعی 40 نمونه پنیر لاکتیکی محلی گاوی و گوسفندی و 5 نمونه پنیرلاکتیکی پاستوریزه گاوی از نظر آلودگی به این باکتری ها ارزیابی و مقایسه شدند.  نمونه های پنیر جمع آوری شده از 5 مرکز عرضه این محصول در شهر گرگان پس از غنی سازی، در محیط های کشت اختصاصی طبق روش های استاندارد کشت داده شدند.

نتایج

بر اساس نتایج به دست آمده از 20 نمونه پنیر گاوی فقط 2 نمونه (10 %) و از 20 نمونه پنیر گوسفندی 6 نمونه (30%) به اشرشیاکلی آلوده بودند. آلودگی به استافیلوکوکوس اوریوس کوآگولاز مثبت در 3 نمونه پنیر گاوی (15 %) و 5 نمونه پنیر گوسفندی (25 %) مشاهده شد. آلودگی به لیستریا مونوسایتوژنز در هیچ یک از نمونه های پنیر مشاهده نشد. نمونه های پاستوریزه صنعتی نیز به هیچ یک از باکتری های مورد مطالعه آلودگی نداشتند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده پنیرهای گوسفندی در مقایسه با پنیرهای گاوی آلودگی بیشتری به اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس داشتند. نظر به جداسازی این باکتری های بیماری زا از پنیرهای لاکتیکی محلی عرضه شده در شهر گرگان، رعایت نکات بهداشتی و استفاده از شیر پاستوریزه برای تهیه این نوع پنیرها ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130334 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.