طراحی فرآیند چرخش بنگاه های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی)

پیام:
چکیده:

افول سازمانی پدیده ای هست که تمام انواع شرکت ها را در برگرفته و عاملی در جهت تهدید بقاء آن ها شده است. لذا مطالعه اقدامات شرکت هایی که افول را تجربه کرده و تلاش نموده اند از این وضعیت خارج شوند، می تواند دیدگاه ها و بینش هایی را در خصوص طیف وسیعی از استراتژی های چرخش بکار گرفته شده توسط آن ها به سایر شرکت ها بدهند. لذا در این تحقیق، هدف طراحی فرآیندی برای چرخش کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت خروج از افول می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع آمیخته می باشد. در این تحقیق از استراتژی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی و ابزار مصاحبه، با تصمیم گیرندگان اصلی 11 شرکت فعال در صنعت مواد غذایی مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای صورت پذیرفت و 107 مولفه و 32 مقوله در قالب 6 بعد (دلایل افول، افول، شرایط زمینه ای و مداخله گر چرخش، استراتژی چرخش و بهبود وضعیت شرکت) شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای که از مولفه های شناسایی شده در بخش کیفی بدست آمده است، بین شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران که شرایط افول را داشته اند و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، جهت تایید یا رد مولفه های شناسایی شده، توزیع گردید. در نهایت با دسته بندی مقوله های شناسایی شده بر اساس مدل پارادیمی داده بنیاد، در قالب شش بعد: علی، محوری، راهبردی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدها، فرآیند چرخش کسب و کارهای کوچک و متوسط تدوین گردید.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132581 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.