تحلیل علل کسورات پرونده های بستری

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

کسورات بیمارستانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران بیمارستانی در مدیریت هزینه ها و نیز یکی از موارد اختلاف برانگیز بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان هاست. مطالعه ی حاضر با هدف تحلیل علل کسورات پرونده های بستری بیمارستانی انجام گرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع چند روشی است که طی 4 مرحله در سال 1396 به انجام رسید. در مرحله ی اول با مرور نظام مند متون، علل کسورات در صورتحساب های بستری شناسایی شد. در مرحله ی دوم و سوم از علل به دست آمده، پرسش نامه ای جهت مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه طراحی و سپس مصاحبه انجام گردید. در گام آخر پس از جمع بندی نتایج 3 مرحله ی قبل، علل نهایی کسورات با فن دلفی تعیین گردید.

یافته ها

اضافه درخواستی پزشکان جراح و بیهوشی در کدگذاری، ارسال مستندات با امضای کمک جراح بدون حضورش در عمل، نبود تعامل با بیمه ها و جلسات پیگیری و اصلاح کسورات، به کارگیری افراد با تخصص نامرتبط در واحد مربوطه، نبود آموزش مداوم و جامع کادر، اضافه درخواستی در قیمت دارو و لوازم، ارسال ناقص مستندات، عدم ارایه ی مستندات مربوط به پزشکان تمام وقت جغرافیایی و تفاوت در اجرای شیوه نامه ها از طرف بیمه ها از مهم ترین علل کسورات بودند.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه دلیل عمده ی کسورات ناشی از خطاهای انسانی است؛ لذا توجیه اصولی پزشکان، آموزش کادر مسیول تکمیل پرونده ها در رابطه با اصول مستندسازی صحیح و چگونگی ثبت اطلاعات و یکسان سازی شیوه نامه ها و اجرای هماهنگ بخش نامه ها توسط بیمه ها ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
172 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137525 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.