فرایند توسعه کسب و کارنوآورانه در حوزه گردشگری پزشکی در ایران

پیام:
چکیده:

هدف از مقاله حاضر بررسی فرایند نوآوری سازمانی در کسب وکارهای گردشگری پزشکی است. به ویژه هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که فرایند توسعه کسب وکارهای نوآورانه در حوزه گردشگری پزشکی در کشور درحال توسعه ای مانند ایران چیست؟ بدین منظور نظریه برخاسته از داده مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه های عمیقی با پانزده نفر از کارآفرینان گردشگری پزشکی انجام شد که در زمینه نوآوری تجربه داشتند. تحلیل داده ها منجر به شکل گیری نظریه میانی شد. الگو به دست آمده از نتایج تحلیل نشان می دهد که پدیده اصلی که منجر به نوآوری در میان کسب وکارهای مورد مطالعه شد، تمایل کارآفرینان برای فعالیت های کارآفرینی است که یک اقدام نوآورانه است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل واسطه ای و شرایط محیطی باعث می شود کارآفرینان استراتژی های خاصی را انتخاب می کند تا اقدامات کارآفرینانه را به صورت موثر انجام دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
335 -348
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139922 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.