شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

انرژی های نو مانند انرژی بادی و خورشیدی به دلیل تهدیدات کمتر برای محیط زیست و سلامتی انسان، امروزه مورد توجه مجامع علمی، تحقیقاتی و صنعتی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد بود.

روش بررسی

در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی از تکنیک تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات کلیه ی واحدهای پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد در نیمه دوم سال 1398 استفاده گردید. تیم مدیریت HSE، مخاطرات هر واحد را به تفکیک شناسایی و ریسک ها را ارزیابی نمودند. کلیه ریسک ها پس از شناسایی براساس رویکرد RPN که حاصل ضرب سه مولفه ی احتمال وقوع (Occurance)،  میزان شدت (Severity) و احتمال کشف (Detectability)  است، اولویت بندی شدند و اقدامات کنترلی نیز پیشنهاد گردید.

یافته ها

دامنه اعداد اولویت ریسک از 18=RPN مربوط به کار تکراری در عملیات بازرسی ابعادی تا 180=RPN مربوط به نشت جریان برق بود. در بین ریسک ها سه ریسک بالقوه شامل نشت جریان برق با 180=RPN، استنشاق مواد سمی با 162=RPN و سقوط از ارتفاع با 150=RPN دارای عدد اولویت ریسک بالاتری بودند و سایر ریسک ها در رتبه های بعدی اولویت ریسک قرار گرفتند.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از تکنیک FMEA برای شناسایی و ارزیابی ریسک های شغلی در محیط های پژوهشی و تولیدی انرژی های نو نیز مناسب بوده و منجر به شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی ریسک ها در سطوح مختلف می گردد که به تیم HSE کمک خواهدکرد تا با ارایه راهکارهای کنترلی با اولویت ریسک های غیر قابل قبول به حذف یا کاهش سطح ریسک های مجموعه اقدام کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143649 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.