دقه معانی الآیات المتشابهات فی البنیه القرآنیه دراسه قصه موسی (ع) فی سورتی النمل والقصص (وجهه نظر فاضل السامرائی)

پیام:
چکیده:

الملخص لطالما اهتم علماء البلاغه بتقصی الدقه الدلالیه فی القرآن الکریم مستفیدین من مکتسبات العلوم اللغویه الجدیده. إن الآیات المتشابهات فی القرآن الکریم التی یری علماء البیان انها تتضمن المدی الدلالی، هی من جمله ادله المعارضین للإعجاز الادبی. تناول هذه المقاله مستخدمه  المنهج الوصفی التحلیلی، دراسه وجهه نظر فاضل صالح السامرایی ونهجه فی بیان الإعجاز، معتمدا علی قصص القرآن الکریم. لقد استفاد هذا الادیب العراقی فی شرح آرایه من علمی النحو والبلاغه بصوره تطبیقیه وقام بتاویل الآیات المتشابهات. من خلال دراسه قصه موسی (A) فی کتابیه التعبیر القرآنی ولمسات بیانیه، یتضح ان وجهه نظره مبنیه علی اساس التقسیمات والترتیب نفسه الذی طرح قدیما حول الآیات المتشابهات. فمن اجل تحلیلها، قد جمع الآیات المتشابهات إلی جانب بعضها کی یتمکن من شرحها وفقا لقاعده السیاق والتکرار والتناسب فی تبیین المقاصد القرآنیه والبلاغه والإعجاز الادبی فی القرآن،لا سیما فی رسم الصوره الفنیه؛ لذلک رفض الترادف فی القرآن الکریم.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
عربی
صفحات:
57 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145600 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.