بررسی تاثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی

پیام:
چکیده:

طوفان های گرد و غبار وقایع طبیعی هستند که در سراسر جهان، مخصوصا در مناطق گرم و خشک رخ می دهند. ریزگردها با رسوب بر اندام های گیاهی تاثیر زیادی در کاهش عملکرد محصولات دارند. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار روی تشکیل و رشد و نمو میوه پسته رقم اوحدی در باغ تجاری در شهرستان رفسنجان به انجام رسید. اعمال ریزگرد ها به صورت غبار پاشی و تیمار ها شامل: شاهد (بدون هیچ گونه غبارپاشی)، خاک مزرعه، کایولین و سیمان بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد میوه تشکیل شده، میانگین وزن تر و خشک صد عدد میوه، میانگین وزن خشک مغز صد عدد میوه، درصد پوکی و خندانی بودند. نتایج نشان داد که رسوب ریزگرد ها باعث کاهش تشکیل تعداد میوه یک ماه و سه ماه بعد از تمام گل، کاهش میانگین وزن میوه همراه با خوشه و بدون خوشه، میانگین وزن تر و خشک صد عدد میوه، میانگین وزن خشک مغز صد عدد میوه و درصد خندانی نسبت به شاهد شد و همچنین افزایش پوکی نسبت به شاهد شدند. در بین ریزگردهای مختلف، کایولین تاثیر منفی کمتری بر صفات اندازه گیری داشت و کمترین میزان پوکی در این تیمار مشاهده شد. درصد پوکی در گیاهان تیمار شده با خاک و سیمان نسبت به شاهد افزایش یافته است. بنابراین باقی ماندن طولانی مدت ذرات گرد و غبار روی سطوح تبادل گازی گیاه سبب تغییرات مهمی در صفات مورفولوژیکی شده و می تواند منجر به کاهش محصول پسته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.