ارتباط نوروپاتی محیطی و پارگی گسترده روتاتورکاف قبل و بعد از عمل

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

در مطالعات گذشته بیان شده است که ممکن است ارتباط و همبستگی بین پارگی وسیع روتاتور کاف (RCT) و نوروپاتی محیطی وجود داشته باشد. در هر حال، یافته های مطالعات قبلی به حدی متناقض و گیج کننده است که انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را ضروری می کند. در مطالعه آینده نگر حاضر ما به بررسی شیوع نوروپاتی محیطی در بیماران دچار RCT وسیع رداختیم. بعلاوه تاثیر ترمیم جراحی این پارگی بر بهبودی نوروپاتی را ارزیابی نمودیم.

مواد و روش ها

در این مطالعه 58 بیمار دچار RCT وسیع بررسی شدند. تمام بیماران تحت ترمیم آرتروسکوپیک با استفاده از anchor suture قرار گرفتند. قبل از جراحی، EMG/NCV برای بررسی وجود نوروپاتی انجام شد. بعلاوه قبل و پس از جراحی، quick DASH score برای تمام بیماران تکمیل شد و شدت درد با استفاده از visual analogue scale (VAS) اندازه گیری شد. بیماران 6 ماه پیگیری شدند. در ویزیت نهایی، مجددا EMG/NCV برای افراد دچار نوروپاتی انجام شد.

یافته ها

بطور کلی 8 بیمار دچار نوروپاتی مشاهده شدند (5/13%) که از این تعداد 5 مورد نوروپاتی سوپرااسکاپولار، 2 مورد نوروپاتی upper trunk و یک مورد نوروپاتی آگزیلاری بود. در معاینات ویزیت نهایی مشاهده گردید که همه موارد به جز یک نوروپاتی سوپرااسکاپولار و یک نوروپاتی upper trunk بهبود یافتند. در ویزیت نهایی مشاهده گردید که میانگین quick DASH score (از 6/72 به 7/19) و شدت درد (از 3/5 به 1/1) بطور معناداری کاهش پیدا کرد (001/0>p). در ویزیت نهایی مهم ترین شکایت بیماران، محدودیت دامنه حرکتی بود که در 11 نفر دیده شد (19%). همچنین سه بیمار از احساس درد شکایت داشتند که دو نفر از آن ها افرادی بودند که نوروپاتی آن ها بهبود نیافته بود.

نتیجه گیری

اسکیرینینگ دقیق از نظر آسیب های نورولوژی در تمام بیماران دچار RCT گسترده و بررسی های electromyographic در افراد مشکوک به نوروپاتی قبل از جراحی ترمیم روتاتور کاف توصیه میشود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.