پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعه استان هرمزگان

پیام:
چکیده:

با توجه به اهمیت مناطق ساحلی-دریایی و حساسیت بالای آن، طرح های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی برای مدیریت و استفاده پایدار از این منابع در سطح جهانی تعریف و تحدید حدود شده است که استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره، برای نیل به این اهداف معمول است. معیارهای انتخاب این مناطق در ایران، نیاز به بازنگری دارد تا دستورالعملی واحد بر اساس شرایط کنونی تدوین شود. در تحقیق حاضر، نتایج آخرین تحقیقات که اولویت معرف بودن زیستگاه ها را با روش AHP و درجه حساسیت نسبت به عوامل بیرونی را با روش ANP تعیین کرده اند، تلفیق شده و اولویت نهایی معرف بودن به دست آمد. سپس با توجه به اکوریژن های تعیین شده در تحقیقات پیشین، اولویت زیستگاه ها بر اساس اکوریژن ها تعیین گردید. سپس وضعیت حفاظتی کدهای نهایی در کل منطقه و در هر اکوریژن به دست آمد. نتایج نشان داد که کل منطقه مورد مطالعه از نظر حفاظتی کامل بوده و اکوریژن تنگه هرمز دارای بیشترین تنوع زیستگاهی، بیشترین تنش زایی و بهترین وضعیت حفاظتی است. آنالیز حساسیت مدل ها، نسبت به تغییر هیچ یک از معیارها حساسیتی نشان نداد. از آنجا که بخشی از اکوریژن های شمال خلیج فارس و مکران در استان هرمزگان قرار ندارند، قضاوت نهایی در مورد آنها انجام نشد. سپس کاربری های بالقوه در سطح استان تعریف شده و الگوریتم تصمیم گیری برای مناطق ساحلی-دریایی جنوب ایران به دست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
341 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p2155332 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.