ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان اداری با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در سال های اخیر، رشد سریع تکنولوژی و استفاده از رایانه ها تقریبا تمامی ایستگاه های کاری اداری را تحت تاثیر قرار داده است. اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارکنان اداری از شیوع بسیار بالایی برخورداراست. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت ارگونومیک و شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی درکارکنان اداری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

روش کار

این مطالعه برروی 96 نفر از پرسنل اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 انجام شد. جهت ارزیابی وضعیت ارگونومیک افراد از روش ROSA و به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه استاندارد نوردیک استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه و آمار توصیفی با نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها

شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی در اندام های گردن (5/6%)، شانه (3/57%) و کمر (3/57%) در کارکنان بیش از سایر اندام ها بود. میانگین امتیاز نهایی روش ROSA در جامعه 02/1±9/4 محاسبه شد. 8/70 درصد از افراد در ناحیه هشدار و 2/29 درصد در ناحیه اقدامات اصلاحی فوری ارزیابی شدند. بین امتیاز نهایی ROSA و شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام های گردن، شانه و کمر ارتباط یافت شد. همچنین بین سن، جنسیت و سابقه کار و امتیاز نهایی ROSA ارتباط وجود داشت.

نتیجه گیری

 روش ROSA یک ابزار مناسب به منظور ارزیابی وضعیت ارگونومیک ایستگاه های اداری تعیین شد. با توجه به نتایج، کارکنان در معرض ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی بوده و دارای ایستگاه های کاری با سطح بالای ریسک ارگونومیک هستند. لذا حرکات کششی و نرمشی، تنظیم برنامه های کاری، استفاده از تجهیزاتی همچون نگهدارنده اسناد و Headset توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -234
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.