نقش هیجامد در بار شناختی و درک جمله زبان آموزان

پیام:
چکیده:

هیجان و شناخت هر دو از عوامل موثر در یادگیری زبان محسوب می شوند. در این مطالعه نقش "هیجامد" (که ترکیبی از هیجان و بسامد است) در بار شناختی و درک جمله تعدادی از زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت. هیجامد شامل هیجاناتی است که توسط حواس برانگیخته می شود. بدین منظور، از 200 زبان آموز انگلیسی به عنوان زبان خارجی خواسته شد تا آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا ، آزمون درک جمله و پرسش نامه هیجامد را پر کنند. تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی اعتبار سازه ای پرسش نامه هیجامد انجام شد. پس از آن، ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که هیجامد به ترتیب با بار شناختی و درک جمله رابطه معنادار منفی و مثبت دارد. افزون بر این ، هیجامد پیش بینی کننده معناداری برای هر دو متغیر است. در پایان، این یافته ها مورد بحث و بررسی در زمینه آموزش زبان قرار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
29 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.