تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی

پیام:
چکیده:
اهداف

 در طول زندگی عوامل بسیاری فرآیندهای تعادلی بدنی را دچار اختلال و نقص عملکردی می کنند. یکی از این اختلالات و نقص های عملکردی، بیماری پارکینسون است؛ لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی است.

مواد و روش ها

با هدف بررسی این موضوع، از میان بیماران مبتلا به پارکینسون بالای 60 سال شهرستان شاهرود، 25 بیمار زن با میانگین سنی 2.31±62.20 به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه آزمایشی (گروه دستورالعمل توجهی بیرونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی،گروه دستورالعمل توجهی درونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی، گروه دستورالعمل توجهی بیرونی به همراه تمرینات مقاومتی بدون جوراب،گروه دستورالعمل توجهی درونی به همراه تمرینات مقاومتی بدون جوراب و گروه تمرینات مقاومتی بدون جوراب و بدون دستورالعمل های توجهی) جای گرفتند. پروتکل تمرینی تحقیق حاضر برای هر 5 گروه تمرین مقاومتی و غیرمقاومتی، به صورت تمرینات ورزش در آب، 90 دقیقه سه بار در هفته و به مدت 8 هفته بود. تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ثبت شد.

یافته ها

یافته های تحلیل کواریانس یکراهه (ANCOVA) نشان داد که در شاخص تعادل ایستا، تنها در شرایط چشم باز، گروه دستورالعمل توجهی بیرونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی برتر از سایر گروه ها عمل کرد (0.04=p و0.31=η2). این یافته ها در شاخص تعادل پویا نیز تکرار شد (0.02=p و0.44=η2).

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این تحقیق، به مربیان و درمانگرها توصیه می شود تا حین تمرینات و مداخلات اصلاحی خود در آب، برای بهبود تعادل ایستا و پویای بیماران از دستورالعمل های توجهی بیرونی به همراه تمرین با جوراب مقاومتی طراحی شده در تحقیق حاضر بهره ببرند. به هرحال، انجام مطالعات تکمیلی آینده پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161810 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.