تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن

پیام:
چکیده:
اهداف

 تاکنون مطالعه جامعی به مقایسه شیوع افسردگی سالمندان قومیت های مختلف ایرانی نپرداخته است، لذا در این مطالعه، اثر قومیت بر افسردگی سالمندان را در حضور سایر متغیرها بررسی کرده ایم.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی در سال 1396، هفت قومیت ایرانی به عنوان خوشه ها در نظر گرفته شدند، سپس در هر خوشه از بین افراد بالای 60 سال، نمونه ای تصادفی انتخاب شد. از 1477 نفر مورد مطالعه، 685 فارس، 298 ترک، 100 نفر در هر یک از قومیت های کرد و ترکمن، 99 نفر در هر یک از قومیت های بلوچ و عرب و 96 لر قرار داشتند. از افراد مورد مطالعه خواسته شد که پرسش نامه مقیاس افسردگی سالمندان و اطلاعات دموگرافیک خواسته شده را تکمیل کنند. در پایان، داده ها با نرم افزار 22 SPSS با روش رگرسیون خطی و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0 آنالیز شد.

یافته ها

اقوام فارس، ترک و ترکمن شیوع افسردگی نزدیک 50 درصد دارند، درحالی که سالمندان بلوچ، عرب، کرد و لر به ترتیب با 81.8، 77.8، 62 و 59.4 درصد، شیوع بالای افسردگی را تجربه می کنند؛ حتی سالمندان بلوچ بیش از 30 درصد افسردگی شدید دارند. رگرسیون خطی همچنین نشان داد که فوت همسر (0.001>P)، بازنشستگی (0.022=P)، خانه نشینی (0.001>P)، افزایش بیماری های مزمن (0.001>P) و درآمد (0.001>P) از سایر متغیرهای موثر بر افزایش افسردگی در سالمندان است. 

نتیجه گیری

با توجه به شیوع بالای افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف به ویژه در قومیت های عرب و بلوچ، انجام اقداماتی در راستای افزایش نشاط در سالمندان ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.