بررسی اثرات ورزش اجباری بر حافظه فضایی و رفتار اضطرابی در موش های اوارکتومی شده وابسته به مرفین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مطالعات قبلی در آزمایشگاه ما نشان می دهد که ورزش سبب اصلاح اختلالات شناختی و رفتاری در موش های ماده سالم می شود. با این وجود، اثرات ورزش روی اختلالات شناختی- رفتاری ناشی از مصرف مزمن مرفین در موش های دچار یایسگی تجربی (اوارکتومی شده) مشخص نیست. هدف این مطالعه، بررسی اثر ورزش اجباری ملایم و متوسط بر حافظه مکان اشیاء و رفتار اضطرابی در رت های اوارکتومی شده وابسته به مرفین در طی مرحله ترک بود.

مواد و روش ها

 در این مطالعه تجربی از موش های بزرگ آزمایشگاهی ماده نژاد ویستار استفاده شد. در گروه کنترل یا فاقد تخمدان تزریق زیرجلدی مرفین (mg/kg10) یا سالین دوبار در روز با فاصله 12 ساعت در طی مدت 10 روز انجام شد. سپس موش ها طبق پروتکل ورزشی به مدت 4 هفته و هر هفته 5 روز ورزش ملایم یا متوسط (با تردمیل) انجام دادند. سپس حافظه تعیین مکان اشیاء و رفتارهای شبه اضطرابی (در ماز مرتفع بعلاوه ای شکل) ارزیابی شد.

یافته ها

 تزریق مزمن مرفین، میزان اضطراب (کاهش ورود و زمان گذرانده شده در بازوی باز ماز بعلاوه ای شکل مرتفع) را در موش های سالم ولی نه اوارکتومی شده افزایش داد و این اثر، توسط ورزش ملایم و متوسط اصلاح شد. ورزش ملایم و متوسط در گروه های کنترل غیرمرفینی نیز اثر ضد اضطرابی داشت. مرفین، اثر معنی داری بر حافظه فضایی تعیین مکان شی در موش های سالم و اوارکتومی شده نداشت. ورزش متوسط سبب افزایش حافظه فضایی در موش های سالم و اوارکتومی شده غیروابسته ولی نه وابسته به مرفین شد.

نتیجه گیری

 به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می دهد هورمون های تخمدانی احتمالا اثرات مصرف مزمن مرفین را روی حافظه فضایی و رفتارهای اضطرابی تحت تاثیر قرار می دهند و بررسی این ارتباط پیچیده نیازمند تحقیقات بیش تر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
704 تا 710
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172061 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!