تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک زندگی موثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در دهه های اخیر چاقی و اضافه وزن به عنوان تهدیدی جدی در سراسر جهان معرفی شده و با شیوع بیماری های مزمن مانند دیابت نوع دو و پرفشارخونی و بیماری های قلبی-عروقی همراه است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر سبک زندگی موثر بر وزن و هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن انجام شد. 

روش بررسی

 روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری تمامی زنان دارای اضافه وزن با BMI بین 25 تا 30 و مراجعه کننده به یک کلینیک تغذیه در شهر مشهد در سال 1397 بودند. از بین آن ها با استفاده از نمونه گیری هدف مند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و به تصادف در یک گروه آزمایش و یک گواه جایگزین شدند. پس از آن هر دو گروه پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن (کلارک و همکاران، 1991) را تکمیل کردند و آزمایش های اندازه گیری سطح لپتین و هموگلوبین A1C از آن ها گرفته شد. سپس برنامه درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (ولز، 2005) بر گروه آزمایش اجرا شد؛ اما گروه گواه تحت هیچ برنامه درمانی قرار نگرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد، درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای سبک زندگی موثر بر وزن و هموگلوبین A1C و لپتین تاثیری معنادار دارد (0٫001>p).

نتیجه گیری

 براساس یافته های این پژوهش می توان از درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی درجهت بهبود سبک زندگی موثر بر وزن و هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172346 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.