اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک حالت اکسیداتیو است که منجر به اختلال عملکرد تخمدان می شود. شیرین بیان یکی از آنتی اکسیدان های طبیعی است که برای درمان ناباروری استفاده می شود.

هدف

اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک ارزیابی می شود.

مواد و روش ها

32 سر موش سفید آزمایشگاهی به صورت تصادفی به چهار گروه (هر گروه 8 نفر) تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچ درمانی دریافت نکردند (گروه یک). گروه PCOS یکبار در روز به مدت 21 روز با استرادیول والرات تزریق شدند (گروه دو) و گروه های تجربی 100 میلی گرم بر کیلوگرم (گروه سه) یا 150 میلی گرم بر کیلوگرم (گروه چهار) عصاره شیرین بیان روزانه با گاواژ همراه با 2/0 میلی گرم استرادیول والرایت به مدت 3 هفته به صورت عضلانی دریافت کردند. میزان باروری، تستوسترون سرم، سطوح استروژن و مورفولوژی فولیکول های تخمدان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

نتایج

گروه های تجربی (سه، چهار) نسبت به گروه PCOS به طور معناداری تستوسترون و استرادیول بالاتر داشتند (001/0 ≤ p). افزایش قابل توجهی در تعداد فولیکول های سالم (اولیه، فولیکول های پری آنترال) (001/0 = p) ،جسم زرد (001/0= p) با کاهش معنی داری در تعداد فولیکول های آترتیک (فولیکول های اولیه، پری آنترال، کیستیک) (001/0 ≤p) در گروه های آزمایش مشاهده شد. افزایش در میزان لقاح (001/0 ≤ p) و جنین های مرحله بلاستوسیست (002/0 = p، 004/0 = p) در گروه های آزمایش مشاهده شد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که دو دوز (100 میلی گرم و 150 میلی گرم) شیرین بیان باعث کاهش کیست تخمدان و بهبود میزان لقاح تخمک و رشد جنین در موش PCOS می شود. اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش وجود نداشت.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
865 -876
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.