بررسی اثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری دریخچال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پوشش خوراکی کازیینات سدیم غنی شده با اسانس رزماری بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان در مدت 20 روز نگهداری دریخچال می باشد. بدین جهت، محلول های کازیینات سدیم (SC) به شکل 4 تیمار SC فاقد اسانس و SC با اسانس رزماری در سه غلظت (25/0%، 5/0% و 1% (حجمی/وزنی)) تهیه شده، به عنوان پوشش بر روی ماهی قزل آلا اعمال شدند و به مدت 20 روز در یخچال نگهداری شده و هر 4 روز یکبار، آزمایشات شیمیایی (اندازه گیری پی اچ، بازهای ازته فرار، تیوباربیتوریک اسید و پراکسید)، میکروبی (شمارش باکتری های کل و سرماگرا) بر روی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه های شاهد در حدود روز 12 از حد قابل قبول مقادیر میکروبی، شیمیایی تجاوز کردند، در حالی که نمونه های تیمار حاوی 1% اسانس رزماری  پس از 16 روز از نظر بار میکروبی، از حد قابل قبول فراتر رفتند (p<0.05) و حتی پس از 20 روز از حد مجاز پراکسید و تیوباربیتوریک اسید تجاوز نکردند. این مطالعه نشان داد که پوشش کازیینات سدیم دارای خاصیت سد کنندگی در برابر اکسیژن بوده و استفاده از اسانس رزماری در ترکیب پوشش کازیینات سدیم، باعث کاهش فساد اکسیداتیو، شیمیایی و میکروبی قزل آلای رنگین کمان می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2364285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!