بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

توسعه و پیشرفت هر کشوری تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از داخلی و  بین المللی قرار دارد. در چارچوب عوامل داخلی می توان به نقش مردم در حاکمیت و اداره کشور اشاره کرد. در واقع مشارکت بیشتر مردم در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها همچون مجلس باعث ارتقای آن نهاد تصمیم گیرنده در مدیریت کشور می شود. سوال و هدف محوری این پژوهش تاثیر مشارکت کیفی مردم در انتخابات مجلس و توسعه همه جانبه کشور است. در چارچوب حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم می توان گفت که در راستای بهبود قانون مداری، شفافیت، اثر بخشی و اعتماد زایی و همچنین عدالت اجتماعی مجلس شورای اسلامی نقش محوری در توسعه کمی وکیفی کشور دارد. به عبارت دیگر تعامل سازنده مردم و مجلس علاوه بر ارتقای کیفی قانونگذاری ها از سوی مجلس، باعث نهادینگی پاسخگویی مجلس، اعتماد بین حاکمیت و مردم، کاهش هزینه ها و همچنین جلوگیری از بحران نفوذ  وانگیزش در کشور می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379112 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.