تاثیر رودخانه مرزی هیرمند بر شرایط آبی و مسائل زیست محیطی منطقه سیستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

رودخانه مرزی هیرمند(هلمند) که از کوه های هندوکش افغانستان سرچشمه میگیرد، در ابتدای مسیر، رودخانه کوچکی است، ولی در طول مسیر رودخانه های دیگری از جمله ارغندآب و اورزگان نیز به درون آن میریزند و رودخانه بزرگ هیرمند تشکیل میشود که پس از حدود 1100 کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان ایران میریزد. از دیرباز رودخانه های مرزی به عنوان یکی از مهمترین عوارض طبیعی ،همواره منشا اختلافات بسیاری در روابط بین دولتها و کشورها محسوب میشوند. رودخانه هیرمند به عنوان شریان اصلی دریاچه هامون، رودخانه مرزی ایران و افغانستان است که سبب بسیاری از مجادلات مرزی از ابتدای مرزبندی مشخص بین این دو کشور تا به امروز بوده است. عدم پایبندی افغانستان به قرارداد 1351 مبنی بر تامین حقابه رودخانه هیرمند و بهتبع آن، خشکی هامون به عنوان دریاچه ای که حیات سیستان به آن وابسته است، چالشهای فزایندهای را در منطقه سیستان رقم زده است.متاسفانه احداث بند یا سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند و به بهر ه برداری رساندن این بند در افغانستان در اواخر سال 1399 بیشازپیش مشکلات زیست محیطی و اجتماعی را در منطقه سیستان نمایان ساخته است. در این تحقیق سعی گردیده است تاثیر رودخانه مرزی هیرمند بر شرایط آبی منطقه سیستان موردبررسی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2410695 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.