مطالعه پوشش زنان زرتشتی ایران و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی در دوران معاصر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای شناخت اقوام و ملل، معمولا به بررسی و تحلیل ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، قومی و... می‌پردازند. پوشاک از نمودهای عینی فرهنگ هر جامعه است و مولفه‌های بسیاری مانند فرهنگ، اعتقادات، آداب‌و‌رسوم، اقلیم و آب‌وهوا و... بر شکل‌گیری و تغییر ساختارهای آن تاثیرگذارند. پوشش نیز نقش مهمی در هویت‌سازی دارد و هویت‌سازی از طریق پوشاک قومی و ملی در کلیت سرزمین ایران، حضوری گسترده دارد، مطالعه حاضر با اشاره به سرفصل‌های اساسی در این زمینه، باب بحث و تفحص در مورد هویت‌سازی به وسیله پوشاک را، مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله کوششی است برای مطالعه ویژگی‌ها و فلسفه استفاده از پوشاک در میان اقوام مذهبی و هویت-سازی از طریق آن. همچنین میزان اهمیت پوشش زرتشتیان در بحث هویت‌سازی قومی و ملی مورد بررسی قرار گرفته است. زنان زرتشتی، جامعه آماری تحقیق را تشکیل و نتایج حکایت از آن دارد که زرتشتیان، به عنوان جامعه‌ای قومی-مذهبی، نه تنها گرایش بالایی به حفظ هویت قومی خود دارند، بلکه گرایش به هویت ملی نیز در آنها بالاست و همین امر سبب پای‌بندی آنان به پوشش قومی-مذهبی‌شان و درنتیجه هویت‌سازی از طریق پوشاک شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
586 تا 609
لینک کوتاه:
magiran.com/p2452706 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!