گزارش یک مورد شوانومای ancient ناحیه کودا اکویینا طناب نخاعی

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شوانومای ancient  یکی از نادرترین زیرگروه های شوانومای تیپیکال است و تاکنون دو مورد از درگیری کودااکویینا با این تومور گزارش شده است. این نوع تومور دارای نواحی وسیع بدون سلول (آنتونی B) و بخش کوچکی از نواحی پرسلول (آنتونیA) می باشند که در شوانومای تیپیکال عکس این قضیه صادق است شکل پاتولوژیک این تومور بیانگر رشد آهسته قوام نرم  و سیر خوش خیم این نوع تومورها است.

زبان:
فارسی
صفحات:
584 تا 587
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!