بررسی و تحلیل راهبردهای ورزش در دانشگاه علوم انتظامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل راهبردهای ورزش در دانشگاه علوم انتظامی می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات راهبردی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از تحقیقات کمی و کیفی به شمار می رود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و ورزشکاران دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 250 نفر بودند. نتایج ماتریس خارجی و داخلی حاکی از آن است دانشگاه علوم انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای همچون، فعالیت کم رسانه ها در ورزش، اطلاعات ضعیف مردم در شناخت رشته های مختلف، تمایل نداشتن حضور بخش خصوصی در ورزش به دلیل نداشتن پخش تلویزیونی، گران بودن تجهیزات حرفه ای در کشور، برگزاری مسابقات، افزایش اوقات فراغت غیر فعال در کشور، استفاده نکردن مناسب از تکنولوژی و علم نوین در هیات های استان های کشور، استفاده نکردن از دانش مربیان با تجربه به دلیل مشکلات مالی، ثابت نماندن قیمت ارز جهت خرید تجهیزات ورزشی رشته، ضعف نظام برنامه ریزی توسعه ای و تخصیص ندادن بودجه کافی به ورزش دانشجویی در این دانشگاه، روبه رو است. این دانشگاه به دلیل محیط بسته نظامی و برخورد محتاطانه با بعضی از مسایل بیرون سازمان، ضعف نسبی دارد که این دانشگاه را در موقعیت انفعالی قرار می دهد. برای استفاده بهتر از موقعیت ها و فرصت های پیشرو بهتر است از راهبرد تهاجمی استفاده نماید تا همچنان بتواند موفقیت های خود را ادامه دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537623 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!