ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش ارایه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد بود.

روش شناسی:

 در این تحقیق روش نظریه داده بنیاد به کار گرفته شد تا موضوع موردنظر را بر اساس یک سری مراحل کدگذاری داده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نظریه پردازی نماید و در نهایت به شناسایی فهرست نهایی عوامل کلیدی برای ارایه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران منجر گردید. جامعه ی آماری این مطالعه عبارت بود از اساتید و متخصصان رشته ی مدیریت ورزشی که در حوزه ی مدیریت استعدادهای ورزشی دارای تجارب غنی بودند. روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند از بین اساتید و افراد صاحب نظر در زمینه ی مدیریت استعدادیابی ورزشی و تا رسیدن به اشباع نظری بود. لذا مصاحبه با 16 نفر از صاحب نظران این حوزه انجام شد.

یافته ها

پس از آشنایی و تسلط بر داده ها، کدگذاری اولیه صورت گرفت. در مرحله دوم و پس از پالایش کدهای اولیه به 28 مفهوم دست یافتیم و در نهایت پس از دسته بندی 9 مقوله نهایی احصاء شد که نحوه استفاده آن ها در مدل درج شده است. در این مدل راهبری و مدیریت استعداد ورزشی، رشد و تعالی نیروی انسانی، طراحی سامانه نظارت و ارزیابی و تامین فضا، تجهیزات و فناوری به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شدند. مدیریت انگیزش استعدادها به عنوان شرایط مداخله گر در این مدل در نظر گرفته شد. دو مقوله گسترش گفتمان استعدادیابی و تنظیم روابط با نهادها و خانواده ها نیز به عنوان شرایط زمینه ای در مدل به کار گرفته شدند. استعدادیابی، استعدادپروری و استعدادداری نیز به عنوان راهبرد اصلی در این مدل فرض شده است. در نهایت پیامد این مدل باید منجر به افزایش نشاط و امید به آینده در دانش آموزان شود که مقوله آن نیز در قسمت آخر فرض شده است.

نتیجه گیری

انتظار می رود که مسیولان ارشد وزارت آموزش و پرورش با پیاده نمودن الگوی مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان در سطح کشور، منابع انسانی کارآمد و اثربخش را برای آینده ی ورزش کشور فراهم نمایند. 

زبان:
فارسی
صفحات:
389 تا 400
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!